Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

+ Sanejament i desembussament de canonada a Barcelona

Sanejament i desembussos de canonada de PVC a Barcelona
En aquest cas, Desembussos Polmar, ha solucionat la urgència que requeria aquest tipus d'embús; una canonada de PVC envaïda per arrels, la qual cosa obstruïa i provocava un tap i acumulació de paper i residus.
Hem localitzat el problema, extret les arrels i desencallat l'acumulació de paper i residus, finalitzant amb la instal·lació i col·locació d'un tap registable nou i en perfectes condicions.

Tornar