Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Com funciona un camió cuba d'alta pressió i equipament

Un camió cuba d'alta pressió, també conegut com a camió de neteja a pressió o camió cisterna, és un vehicle equipat amb un sistema de neteja d'alta pressió utilitzat per a diverses aplicacions, com neteja de clavegueram, desembussament de canonades, neteja industrial , neteja d'equips i superfícies, entre d'altres. Tot seguit, es descriuen els components i el funcionament bàsic d'un camió cuba d'alta pressió:


Dipòsit d'aigua:

El camió compta amb un dipòsit d'aigua que pot variar en capacitat depenent del model i l'aplicació. Aquest dipòsit emmagatzema laigua que sutilitzarà durant el procés de neteja a alta pressió.


Bomba d'alta pressió:

La bomba d'alta pressió és un dels components clau del sistema. S'encarrega d'augmentar la pressió de l'aigua abans de ser expulsada a través dels filtres. Aquestes bombes solen ser de pistó o èmbol i estan dissenyades per generar pressions significativament altes.


Motor:

Un motor alimenta la bomba dʻalta pressió i proporciona la potència necessària per al funcionament del sistema. Pot ser un motor dièsel o de benzina, depenent del model del camió.


Mangueres i filtres:

Les mànegues transporten l'aigua des del dipòsit fins a la bomba i des de la bomba fins als filtres de sortida. Els filtres estan dissenyats per crear un raig d'aigua d'alta pressió que pot variar en forma i direcció segons l'aplicació.


Sistema de control:

L'operador del camió utilitza un sistema de control per gestionar la pressió de l'aigua, el flux i altres configuracions. Aquest sistema pot incloure panells de control, vàlvules i dispositius de mesura.


Accessoris i eines:

Depenent de l'aplicació específica, el camió pot estar equipat amb diversos accessoris i eines, com ara capçals rotatius, mànegues de succió per a la recollida de residus, equips de filtració, entre d'altres.


Tanc de succió (opcional):

En alguns casos, el camió pot tenir un tanc de succió per recollir els residus o aigües residuals generats durant el procés de neteja.


El funcionament general implica omplir el dipòsit d'aigua, activar la bomba d'alta pressió mitjançant el motor, controlar la pressió i el flux d'aigua a través del sistema de control, i dirigir el raig d'aigua a través dels filtres cap a la superfície o àrea que es netejarà. Aquest procés de camió cuba per a desembussos a Barcelona és eficaç per eliminar obstruccions, netejar superfícies i realitzar tasques de manteniment en diferents entorns.


Tornar

Com funciona un camió cuba d'alta pressió