Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Desembussos a les comunitats de veïns o propietaris

Tornar


Els desembussos a les comunitats de veïns són serveis habituals que es portem a terme davant de problemes comuns que poden sorgir a les canonades i sistemes de clavegueram compartits. Aquí hi ha alguns suggeriments sobre com abordar i prevenir problemes de desembussos en comunitats de propietaris, tenint sempre en compte els professionals dels desembussos a Barcelona i tècnics en manteniment preventiu.


Manteniments periòdics

Realitzar inspeccions i manteniments periòdics de les canonades per identificar possibles obstruccions abans que es converteixin en problemes més grans. El visionat tècnic dinspecció és del tot recomanable i efectiu, per prevenir i estalviar en costos futurs. Realitza neteges preventives a les canonades principals i baixants per evitar acumulació de residus.


Informació i formació a la comunitat

Informa els residents sobre les pràctiques adequades d'eliminació de residus, com no llençar objectes sòlids, tovalloletes humides o altres materials no biodegradables pel vàter. Animar els usuaris a reportar qualsevol problema de fontaneria o desguàs immediatament.


Sistemes de clavegueram actualitzats

Modernitza el sistema de clavegueram si cal, optant per tecnologies més modernes que puguin reduir la probabilitat d'obstruccions.


Actuació de tècnics professionals

Si hi ha un problema de desembussament, contracta professionals especialitzats en desembussos per abordar la situació de manera ràpida i efectiva. Estableix acords amb empreses de serveis de fontaneria de confiança per a intervencions d'emergència i manteniment programat.


Comunicació directa i efectiva

Mantén una comunicació oberta amb els residents per informar-los sobre qualsevol treball de manteniment programat i la importància de la seva cooperació. Publica recordatoris sobre les pràctiques adequades d'eliminació de residus a àrees comunes.


Mesures de sanció

Implementa mesures dissuasòries, davant el mal ús de les instal·lacions de fontaneria i clavegueram, com a multes per a aquells que infringeixin les normes establertes, sempre dins del que prevegi la legislació vigent a cada localitat.


Recorda que la prevenció i el manteniment regular són clau per evitar problemes de desembussos a les comunitats de veïns. A més, comptar amb serveis professionals quan calgui pot ajudar a abordar qualsevol problema de manera


Desembussos a les comunitats de veïns