Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Temperatures altes i l'avenç de les al·lèrgies

Les altes temperatures poden influir significativament en laugment de les al·lèrgies. Quan les temperatures augmenten, és comú que els nivells de pol·len també s'incrementin, cosa que pot desencadenar reaccions al·lèrgiques en les persones sensibles al pol·len. A més, les altes temperatures poden augmentar la concentració de contaminants atmosfèrics, com l'ozó, que també poden desencadenar símptomes al·lèrgics en algunes persones.


A més, el canvi climàtic pot estar contribuint a la prolongació de les temporades de pol·len ia l'augment de la producció de pol·len per part de certes plantes, cosa que també pot agreujar els símptomes de les al·lèrgies.


És important que les persones que pateixen al·lèrgies estiguin al corrent de les condicions climàtiques i prenguin mesures per protegir-se quan les temperatures són altes i els nivells de pol·len són elevats. Això pot incloure l'ús de medicaments antial·lèrgics, evitar activitats a l'aire lliure durant els moments de més concentració de pol·len i mantenir les finestres tancades a casa per evitar l'entrada de pol·len.


Les al·lèrgies i el canvi climàtic estan interconnectats de diverses maneres:


Augment de les concentracions de pol·len: El canvi climàtic pot prolongar la temporada de creixement de plantes, incloses aquelles que produeixen pol·len. A més, l'augment de les temperatures i els nivells de diòxid de carboni poden estimular la producció de pol·len, cosa que pot exacerbar els símptomes al·lèrgics a les persones sensibles.


Canvis en la distribució geogràfica de plantes: Amb el canvi climàtic, algunes espècies de plantes poden migrar a noves àrees a causa de canvis en la temperatura i els patrons de precipitació. Això pot introduir nous tipus de pol·len en àrees on abans no eren comunes, cosa que pot provocar noves al·lèrgies a les poblacions locals.


Major contaminació de l'aire: El canvi climàtic pot augmentar la contaminació de l'aire a causa de fenòmens com incendis forestals més intensos i freqüents, així com la presència més gran d'ozó a l'atmosfera. Aquesta contaminació de l'aire pot irritar les vies respiratòries i augmentar la susceptibilitat a les al·lèrgies respiratòries.


Increment d'esdeveniments climàtics extrems: Els esdeveniments climàtics extrems, com ara tempestes de pols, poden transportar al·lèrgens a llargues distàncies. A més, les inundacions poden augmentar el creixement de floridura en interiors i exteriors, cosa que pot exacerbar les al·lèrgies.


Canvis en la qualitat de l'aigua: El canvi climàtic pot afectar la qualitat de l'aigua, cosa que alhora pot influir en la proliferació d'algues. Algunes algues poden produir toxines que poden desencadenar reaccions al·lèrgiques en persones sensibles.


En resum, el canvi climàtic pot afectar l'exposició als al·lèrgens i augmentar la prevalença i la gravetat de les al·lèrgies a moltes parts del món. Adaptar-se a aquests canvis requerirà mesures per mitigar el canvi climàtic i per gestionar millor les al·lèrgies i els factors ambientals que les desencadenen.


A Desembussos Polmar, ens agrada aportar informació interessant a tots els usuaris i visitants del nostre lloc web.


Tornar

Temperatures altes i l'avenç de les al·lèrgies