Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Els problemes d'embussos els dies de pluja com les inundacions

Tornar


Per a les empreses de desembussos a Barcelona, els problemes d'embussos d'aigua en dies plujosos poden representar moments de molt treball i prestació de serveis urgents, a causa de diverses raons, dies plujosos en què es pot veure afectada la infraestructura urbana i la seguretat de les persones. Alguns dels problemes comuns associats amb els embussos d'aigua en dies plujosos inclouen:


1 . Inundacions: Les àrees urbanes sovint estan pavimentades amb concret o asfalt, cosa que dificulta que l'aigua de pluja s'absorbeixi a terra. Si el sistema de drenatge pluvial no pot gestionar la quantitat d'aigua que cau durant una pluja intensa, els carrers i les àrees baixes poden inundar-se, causant danys a la propietat i posant en perill la seguretat de les persones.


Són molt comunes també, les inundacions en garatges i espais subterranis, ja que en dies molt tempestuosos, el temps i acumulació de litres d'aigua produeixen aquests problemes, necessitant com més aviat millor, la intervenció d'una empresa de desembussos, que pugui treure l'aigua de manera urgent, gràcies a la seva tecnologia avançada de succió i absorció.


2 . Xarxa de clavegueram: L'acumulació de fulles, escombraries i runes a les clavegueres pot provocar obstruccions. Quan plou, l'aigua no pot drenar adequadament, cosa que porta a inundacions sobtades i problemes als carrers.


3 . Erosió del sòl: Les fortes pluges poden provocar l'erosió del sòl, especialment en àrees on la vegetació ha estat eliminada. La manca de vegetació i la impermeabilització del sòl contribueixen a l'escorriment superficial, cosa que pot portar a l'acumulació d'aigua en llocs inesperats.


4 . Danys a zones urbanes: Les inundacions i els embussos d'aigua poden fer malbé la infraestructura, incloent carreteres, ponts i sistemes de drenatge. Això pot resultar en costoses reparacions i manteniment.


5 . Problemes de mobilitat: Els embussos d'aigua poden obstaculitzar el trànsit vehicular i de vianants, causant retards i dificultant el desplaçament de les persones. Això pot afectar negativament la vida diària i l'economia local.


Per abordar aquests problemes, les autoritats municipals solen implementar mesures com la neteja regular d'embornals, la millora de sistemes de drenatge pluvial, la plantació d'arbres per prevenir l'erosió del sòl i la planificació urbana que consideri la gestió sostenible de l'aigua . A més, és important que els residents contribueixin a la prevenció d'embussos d'aigua evitant llençar escombraries als carrers i assegurant-se que les clavegueres estiguin lliures d'obstruccions.


Els manteniments periòdics per part dels professionals dels desembussos, és molt important, per mantenir neta i en bon estat, la xarxa de sanejament i clavegueram.


Els problemes d'embussos els dies de pluja