Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

L'efecte de la calor a les canonades

La calor pot tenir diversos efectes a les canonades, depenent del material del qual estan fetes i de la magnitud de la calor a què estan exposades. Aquí es detallen alguns dels principals efectes:


Expansió tèrmica:

Metals: Les canonades metàl·liques, com les de coure o acer, s'expandeixen quan s'escalfen. Aquesta expansió pot causar estrès a les connexions i juntes, potencialment portant a fuites si no es permet l'expansió adequada.

Plàstics: Les canonades de plàstic, com les de PVC o PEX, també s'expandeixen amb la calor. Els plàstics tendeixen a expandir-se més que els metalls per unitat de temperatura.


Degradació del material:

Metals: A temperatures extremadament altes, els metalls poden perdre resistència estructural i tornar-se més susceptibles a deformacions o trencaments.

Plàstics: La calor pot accelerar l'envelliment dels plàstics, reduint la seva vida útil i augmentant la probabilitat de fallades. Alguns plàstics es poden estovar i deformar sota temperatures elevades.


Tensió i fatiga tèrmica:

Metals: El cicle repetit d'escalfament i refredament pot causar tensió tèrmica i fatiga a les canonades metàl·liques, portant a fissures i eventualment a fallades.

Plàstics: Els cicles tèrmics també afecten els plàstics, que es poden tornar trencadissos amb el temps i propensos a trencar-se.


Eficiència i rendiment:

Aïllament tèrmic: Les canonades d'aigua calenta o vapor requereixen aïllament adequat per mantenir l'eficiència energètica i prevenir la pèrdua de calor.

Pressió del sistema: La calor pot augmentar la pressió dins de les canonades a causa de l'expansió de l'aigua o del vapor, la qual cosa ha de ser considerada en el disseny del sistema per evitar ruptures.

/p>

Corrosió i oxidació:

Metals: La calor pot accelerar els processos de corrosió i oxidació a les canonades metàl·liques, especialment si estan en contacte amb aigua o ambients corrosius.

Plàstics: Tot i que els plàstics no es corroeixen, poden patir degradació química quan s'exposen a altes temperatures i certs productes químics.


Mesures preventives


Disseny adequat: Incloure juntes d'expansió i suports adequats per permetre l'expansió i contracció sense fer malbé el sistema.

Selecció de materials: Triar materials adequats per a les condicions d'operació, com ara plàstics resistents a la calor o metalls amb revestiments protectors.

Manteniment regular: Inspeccionar regularment les canonades per detectar signes de desgast, corrosió o deformació.

Aïllament: Aplicar aïllament tèrmic a les canonades que transporten fluids calents per minimitzar la pèrdua de calor i protegir contra cremades accidentals.

Neteja de canonades: Mantenir netes i sense obstruccions les canonades, gràcies a una empresa de desembussos a Barcelona.


Tornar


L'efecte de la calor a les canonades