Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Manteniment preventiu de desembussos per a restaurants

Tornar


El manteniment preventiu de desembussos a restaurants és crucial per assegurar un ambient net i segur per als clients i el personal. Aquí hi ha algunes mesures que poden ajudar a prevenir problemes de desembussos:


Inspecció regular de canonades: Programa inspeccions periòdiques de les canonades per detectar possibles obstruccions o acumulacions de greix, aliments o altres deixalles.


PREVENCIÓ DE DESEMBUSSOS EN RESTAURANTS I BARS


Neteja de trampes de greix: Els paranys de greix són fonamentals als restaurants per evitar que el greix i els olis obstrueixin les canonades. Estableix un programa de neteja regular d'aquestes trampes per evitar que s'obstrueixin.


Evitar llançar deixalles sòlides pel desguàs: Capacita el personal perquè no llenci aliments sòlids pel desguàs, ja que aquests poden acumular-se i causar obstruccions.


Ús de productes químics amb moderació: Evita l'ús excessiu de productes químics per desembussar canonades, ja que poden ser perjudicials per a les canonades a llarg termini. Opta per mètodes més naturals o utilitza productes específicament dissenyats per utilitzar-los en restaurants.


Manteniment d'equips de cuina: Assegureu-vos que els equips de cuina, com ara rentaplats i trituradors d'aliments, estiguin funcionant correctament i que no estiguin contribuint a obstruccions a les canonades.


Educació del personal laboral: Capacita el personal sobre la importància de mantenir netes les àrees de preparació d'aliments i de rebutjar adequadament les deixalles per prevenir obstruccions a les canonades.


Programa de neteja exhaustiva: Realitza neteges exhaustives de les àrees de cuina, especialment al voltant d'aigüeres, trampes de greix i àrees de preparació d'aliments, per eliminar qualsevol acumulació que pugui causar obstruccions. p>

Manteniment de registres: Porta un registre de les inspeccions de canonades, neteges de trampes de greix i qualsevol altre manteniment preventiu realitzat per tenir un seguiment de les accions preses i programar futures intervencions.


En implementar un pla de manteniment preventiu sòlid, els restaurants poden reduir significativament la freqüència de problemes de desembussos a Barcelona i garantir un funcionament suau de les operacions de cuina.Manteniment preventiu de desembussos per a restaurants