Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Tractament i reutilització de l'aigua residual

Reutilitzar les aigües residuals és una pràctica cada cop més important per conservar els recursos hídrics i protegir el medi ambient. Cada cop és més vital la conservació d'aquest preuat i imprescindible recurs natural per al nostre planeta. Recurs que està en perill, per la manca de pluges i l'avança constant del canvi climàtic. Hi ha diferents maneres per poder aprofitar i reutilitzar l'aigua, depenent de cada espai i activitat.


Reg agrícola:

Les aigües residuals tractades poden ser utilitzades per irrigar cultius agrícoles. Abans del seu ús, l'aigua s'ha de tractar adequadament per eliminar contaminants i patògens.


Recàrrega d'aqüífers:

Les aigües residuals tractades poden ser infiltrades a aqüífers subterranis per recarregar els nivells d'aigua subterrània. Això pot ajudar a prevenir la sobreexplotació dels recursos hídrics subterranis.

Aigua per a ús industrial:

En algunes indústries, les aigües residuals tractades poden ser utilitzades en processos industrials que no requereixin aigua d'alta qualitat. Això pot reduir la demanda daigua fresca i disminuir els costos de tractament daigües residuals.


Jardineria i paisatgisme:

Les aigües residuals tractades poden ser utilitzades per omplir llacs artificials, estanys i sistemes de reg per a parcs i paisatges urbans. Això pot millorar l'estètica i proporcionar hàbitats per a la vida silvestre.


Aigua per a usos domèstics no potables


En alguns casos, les aigües residuals tractades poden ser utilitzades per a fins no potables en edificis comercials i institucionals, com el reg de jardins, l'ompliment d'estanys de retenció pluvial, i en sistemes de descàrrega d'inodors i rentat de vehicles.


És important destacar que el tractament adequat de les aigües residuals és crucial per garantir que siguin segures per a la seva reutilització. Els sistemes de tractament han de ser dissenyats per eliminar contaminants i patògens i complir els estàndards de qualitat de l'aigua establerts per les autoritats reguladores. A més, cal implementar mesures de gestió adequades per garantir la seguretat i l'eficàcia de la reutilització de l'aigua.


Tornar

Tractament i reutilització de l'aigua residual