Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Quins són els serveis que una empresa de desembussos exerceix i du a terme?

Una empresa de desembussos a Barcelona, ofereix una varietat de serveis relacionats amb la neteja i desbloqueig de sistemes de fontaneria i clavegueram. Aquests serveis poden incloure:


1. Desembussament de canonades: Desbloqueig de canonades obstruïdes a causa d'acumulació de residus, sediments, greix o altres materials.


2. Desembussos de desguassos: Eliminació d'obstruccions en desguassos de lavabos, aigüeres, dutxes, banyeres, etc.


3. Neteja de clavegueram: Desbloqueig i neteja de conductes de clavegueram per prevenir obstruccions i assegurar un flux adequat.


4. Inspecció amb càmeres: Utilització de càmeres d'inspecció per examinar l'interior de les canonades i localitzar problemes com ara fissures, trencaments o acumulacions. El que també anomenem visionat tècnic, que ens ajuda moltes vegades a estalviar costos i la realització d'obres innecessàries.


5. Desembussos d'arquetes: Neteja i desembussament d'arquetes de sanejament per garantir el funcionament correcte del sistema.


6. Bombeig d'aigua: Extracció d'aigua acumulada a soterranis, garatges, o qualsevol espai que hagi patit acumulació d'aigua a causa d'inundacions o problemes de manca de drenatge.


7. Localització de fuites: Identificació i reparació de fuites en canonades, evitant danys majors i pèrdua d'aigua. En aquest cas les càmeres de visionat, són de gran ajuda estalviem en temps i diners.


8. Manteniment preventiu: Ofereixen programes de manteniment periòdic per prevenir obstruccions i problemes al sistema de sanejament.


9. Reparació de canonades: Reparació o reemplaçament de seccions danyades de canonades, ja sigui mitjançant mètodes tradicionals o tecnologies sense rasa.


10. Desinfecció i neteja de sistemes: Desinfecció de sistemes de clavegueram i canonades per eliminar bacteris i olors desagradables.


11. Serveis d'urgència: Disponibilitat les 24 hores per atendre emergències, com ara obstruccions greus o fuites importants.


És important que les empreses de desembussos tinguin personal capacitat i equips especialitzats per dur a terme aquests serveis de manera efectiva i segura.


Tornar

Quins són els serveis que una empresa de desembussos exerceix?