Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Serveis i mètodes més habituals de les Empreses en desembussos

Un embús de canonades o desguassos pot convertir-se en un greu problema, tant en un habitatge com en un negoci. I és que poden provocar males olors, inundacions o humitats, per la qual cosa requereixen professionals especialitzats que sàpiguen posar solució a aquest tipus de problema amb totes les garanties.


La qüestió és que no tots els embussos comporten la mateixa gravetat. Per exemple, podem trobar-nos amb un problema de canonades lentes, cosa que es considera un embús lleu que es pot solucionar de manera ràpida i senzilla. Però també podem experimentar problemes més greus com que les canonades no siguin capaces d'empassar l'aigua, amb el risc que es produeixi una inundació.


En aquest article us expliquem quins són els serveis i mètodes per posar remei als embussos més habituals.


Quins són els serveis més habituals de desembussos a Barcelona?

Els desembussos d'aigüeres, canonades i arquetes solen ser els treballs més habituals. Variant el pressupost en funció de la feina que calgui realitzar, de l'accessibilitat al lloc del problema i de les condicions en què es trobe la instal·lació.


Desembussos d'aigüeres

Sens dubte, es tracta d'una de les feines més habituals que solen realitzar les empreses de desembussos a Barcelona.  És molt freqüent que la pica s'atori a causa dels greixos i restes d'aliments que es rebutgen i que dificulten que el líquid desguàs correctament. Moltes vegades se soluciona en una o dues hores a través de mètodes manuals, cosa que sol ser més econòmica. Però si l'obstrucció és més greu i cal utilitzar maquinària més sofisticada, el cost es veurà incrementat.


Desembussos d'inodors

Afortunadament, els embussos d'inodors no són gaire freqüents, però poden suposar més gravetat que altres tipus d'ators. I és que als banys s'usen diversos elements que poden acabar per impedir el pas de l'aigua i les deixalles, com el cotó, les tovalloletes, les compreses, el fil dental, les tiretes, etc. Per això, és fonamental no llençar aquest tipus de residus al vàter.


Desembussos de dutxes

A la dutxa també és habitual que es produeixin embussos, sobretot relacionats amb els cabells, que acaba acumulant-se al desguàs ia les canonades, obstruint-les per complet. Per evitar-ho, sempre és recomanable retirar les restes de cabell un cop haguem acabat de dutxar-nos. Però també és bona idea instal·lar un suport al desguàs.


Neteja de canonades

El preu de la neteja de canonades pot variar en funció de la complexitat del servei. Pot ser que el cost sigui relativament baix quan l'embús és lleu, la instal·lació es troba en condicions òptimes i podem accedir amb facilitat al lloc de l'atoro. En cas contrari, el cost serà més elevat.


Desatascos de arquetas

Depenent de si es pot accedir a l'arqueta amb facilitat i de l'estat en què es trobi el preu d'aquest treball pot variar. Per exemple, si cal aixecar llosetes ceràmiques o trencar murs per arribar fins al lloc de l'atoro, el cost augmentarà. A més, cal tenir en compte que algunes empreses de desembussos de Barcelona s'encarreguen de realitzar tota la feina de principi a fi, però en altres casos pot ser que hagis de contractar algun professional perquè s'ocupi de la primera part de l'obra, cosa que pot comportar certs costos addicionals.


Quant costa un camió cuba per a un desembussament?

En algunes ocasions, els mètodes tradicionals per desembussar una canonada o un baixant no funcionen. Afortunadament, podem recórrer al camió cuba que, a més de per desembussar canonades, es pot fer servir per netejar pous cecs o fosses sèptiques, per exemple. L'aigua a pressió facilita els desembussos i s'aconsegueixen molt bons resultats de manera neta i ràpida, evitant que el problema s'agreugi. El lloguer d'un camió cuba per a desembussos sol ser per hores, encara que hi ha empreses que estableixen una tarifa mínima.


Quins són els mètodes més habituals per als desembussos a Barcelona?

El mètode més habitual per fer desembussos a Barcelona és fer servir una ventosa. Molt eficaç per solucionar embussos lleus i amb obstruccions que es troben en una zona propera al desguàs. El desembussador pneumàtic és una versió actualitzada de la ventosa. Gràcies a ell, és possible induir una pressió més gran i aconseguir millors resultats.


No obstant, si el problema persisteix, es pot fer servir un desembussador de moll, que pot arribar a tenir diversos metres i s'introdueix a l'interior de la canonada amb la finalitat d'arrossegar cap a fora qualsevol rebuig que pugui estar dificultant el pas de laigua. Solen funcionar la majoria de vegades.


Per últim, si cap d'aquests mètodes funciona, caldrà recórrer al camió cuba, un mètode que, encara que té un preu més elevat, empra aigua pressió, permetent arribar a llocs on no és possible accedir amb els mètodes manuals .


Tornar

Serveis i mètodes més habituals en desembussos