Desatascos Polmar
635 855 298
ESP

Tot sobre la Legionella

La Legionella és un bacteri que pot causar una malaltia anomenada legionel·losi, també coneguda com a febre de Pontiac o malaltia del legionari. Aquest bacteri es troba comunament en ambients aquàtics naturals, com llacs i rius, però es pot multiplicar en sistemes artificials d'aigua, com ara torres de refrigeració, sistemes d'aigua calenta, spas, jacuzzis, sistemes d'aigua potable i fonts decoratives.


La legionel·losi es transmet en inhalar petites gotes d'aigua contaminada que contenen el bacteri. Els símptomes de la malaltia poden incloure febre alta, tos, dificultat per respirar, dolors musculars, mal de cap i en casos greus pot provocar pneumònia. La malaltia del legionari pot ser greu i potencialment mortal en persones amb sistemes immunològics debilitats o en les que tenen afeccions subjacents.


Prevenció de la Legionella


La prevenció de la legionel·losi implica el control i la desinfecció adequada dels sistemes d'aigua, així com la vigilància i el manteniment regular per evitar la proliferació del bacteri. La prevenció de la legionel·la és crucial per evitar brots de malalties associades a aquest bacteri, com la legionel·losi. Aquí hi ha algunes mesures importants per prevenir la seva proliferació:


Manteniment adequat de sistemes d'aigua:

És fonamental mantenir nets i desinfectats els sistemes daigua calenta i freda, així com els sistemes de refredament i aerosols que poden dispersar gotes daigua contaminada.


Control de la temperatura de l'aigua:

Mantenir les temperatures de l'aigua fora del rang òptim per al creixement de la legionel·la és important. L'aigua calenta s'ha de mantenir a més de 50°C i l'aigua freda per sota de 20°C.


Neteja i desinfecció regular:

Dur a terme neteges i desinfeccions periòdiques dels sistemes d'aigua, especialment aquells que no s'utilitzen amb freqüència, com ara dutxes d'emergència o sistemes de reg.


Tractament químic:

En alguns casos, pot ser necessari aplicar tractaments químics específics per controlar la proliferació de legionel·la en sistemes d'aigua.


Manteniment de torres de refredament i condensadors d'evaporació:

Aquests sistemes han de ser mantinguts regularment i netejats per prevenir l'acumulació de biofilm, on la legionel·la pot créixer.


Control i compliment de la Normativa a Legionella


Monitorització i anàlisi:

Realitzar anàlisis microbiològiques regularment per detectar la presència de legionel·la i prendre mesures preventives si cal.


Educació i informació:

Capacitar el personal responsable del manteniment dels sistemes d'aigua en la detecció i prevenció de la legionel·la és essencial.


Compliment normatiu:

Seguir les regulacions i directrius establertes per les autoritats locals i nacionals per a la prevenció de la legionel·la. En implementar aquestes mesures de prevenció de manera efectiva, es pot reduir significativament el risc de brots de legionel·losi i protegir la salut pública.


Tornar

Tot sobre la Legionella